TALEON GRUPP OÜ

10 AASTAT
KOGEMUST

ISO 9001 I ISO 14001

Pakume
järgmisi teenuseid

Peatöövõtt korterelamu täisrenoveerimisel
Fassaadide soojustamine
ja hooldus
Rõdude renoveeremine

Stalinistlike majade renoveerimine
Katuste ehitamine, soojustamine

2017
2019
2018

Kirjutage või helistage meile.

Kas teil on projekt?

Taleon Grupp OÜ kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika on järgmine:
Meie poolt teostatud tööd ja osutatud teenused vastavad kliendi konkreetsetele nõuetele ja ootustele;
Meie ülesandeks on pakkuda klientidele kõrgetasemelisi teenuseid üldehituses, koordineerides tõhusalt oma protsesse alltöövõtjate tegevusega;
Töötame selle nimel, et vältida vigu ning ühildada oma ehitustehnoloogia ja -protsessid;
Tehes pädevaid otsuseid, loome stimuleeriva töökeskkonna ja konkurentsivõimelise ettevõtte;
Keskkonnajuhtimissüsteemi piirid vastavad meie tegevuse olemusele, ulatusele ja keskkonnamõjule;
Meie ülesanne on pidev parendamine ja reostuse vältimine;
Töötame selle nimel, et vältida vigu ning ühildada oma ehitustehnoloogia ja keskkonnaaspektid;
Nende aspektide kindlaksmääramine, millel on või võib olla oluline mõju keskkonnale (st olulised keskkonnaaspektid).
Nende vastavuskohustuste kindlaksmääramine, juurdepääsu tagamine ja järgimine, mis on seotud meie keskkonnaaspektidega.